Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β´ διηγείται ένα προσωπικό θαύμα που του συνέβη όταν είχε την απορία τι σημαίνει η εγγύτητα με το Θεό

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β´ διηγείται

ένα προσωπικό θαύμα που του συνέβη όταν είχε την απορία

τι σημαίνει η εγγύτητα με το Θεό

Ἀναφέρει ὁ π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος:

«Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας Β´ στίς 25 Αὐγούστου 2018 πού γιόρτασε τήν 55η ἐπέτειο τῆς Χειροτονίας του, ἔκανε μία ὁμολογία:

“Κατά τή διάρκεια τῶν θεολογικῶν μου σπουδῶν, εἶχα μία ἀπορία: τί σημαίνει ἡ ἐγγύτητα μέ τό Θεό καί τί αἰσθάνεται ὁ Χριστιανός μέ αὐτή τήν ἐγγύτητα;
Μετά τήν ἀπόφοίτησί μου, ὁ μακαριστός Ἐφραίμ Β´ μέ διόρισε ἐφημέριο στήν Ἱ. Μονή Σαματβοῦ στό Μτσκέτα.

Σέ μία Θ. Λειτουργία, κατά τή διάρκεια τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, ἦλθα σέ μία ἀκατανόητη κατάστασι. Σάν νά χάθηκα, σάν νά ‘ἔφυγα’ ἀπό κάθε εἴδους προσευχή, χωρίς νά βλέπω κανένα γύρω μου.

Και τότε ἔνοιωσα, βίωσα, τήν ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ! Ἦταν τόσο γλυκειά, τόσο εἰρηνική, τόσο πανέμορφη καί τόσο πνευματική, πού δέν κατάλαβα πότε ἦλθε τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας. Μετά τό ‘Δι᾽ εὐχων’, σάν νά βγῆκα ἀπό αὐτό τό κράτος τῆς ἐγγύτητος.
Κατάστασι οὐράνια ἦταν, ὅραμα ἦταν;… Κι ὅμως, ἦταν τόσο ἀσυνήθιστο καί συγχρόνως πολύ οἰκεῖο. Ἡ Χάρις ἦταν τόσο μεγάλη, πού δέν μποροῦσα νά μιλήσω, ἀλλά οὔτε καί ἤθελα νά φάω.

Αὐτή τήν κατάστασι μπορεῖ νά τή νοιώθης πότε-πότε καί σύ, ἀδελφέ μου συλλειτουργέ. Ἴσως, μάλιστα, νά συνέβη δύο ἤ τρεῖς φορές σέ ὅλη σου τή λειτουργική ζωή”, κατέληξε ὁ Πατριάρχης. Τήν εὐχή του νά ἔχουμε».

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s